GAMIATRICOS COM

Elemente de automatizare

Dispozitivele de automatizare /elementele de automatizare, în cadrul sistemelor de reglare automată, au rolul de a măsura continuu valoarea variabilei de ieșire (mărimii reglate ), de a compara valoarea acesteia, cu valoarea variabile de intrare, și la sesizarea unei abateri, de a acționa concret, după o anumită lege asupra procesului reglat, căutând să readucă variabilă de ieșire la valoarea variabilei de intrare.

Aceste dispozitive în construcție antigrizutoasă , mod de protecție cu siguranță intrinsecă , se utilizează în medii cu pericol de explozie a prafului de cărbune și a gazului metan, în vederea decuplării alimentării cu energie electrică a utilajelor de transport minier, a pornirii utilajelor miniere de control al rezistenței de izolație, de alarmare, etc.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Start typing and press Enter to search