GAMIATRICOS COM

Elemente de automatizare

Dispozitivele de automatizare /elementele de automatizare, în cadrul sistemelor de reglare automată, au rolul de a măsura continuu valoarea variabilei de ieșire (mărimii reglate ), de a compara valoarea acesteia, cu valoarea variabile de intrare, și la sesizarea unei abateri, de a acționa concret, după o anumită lege asupra procesului reglat, căutând să readucă variabilă de ieșire la valoarea variabilei de intrare.

Aceste dispozitive în construcție antigrizutoasă , mod de protecție cu siguranță intrinsecă , se utilizează în medii cu pericol de explozie a prafului de cărbune și a gazului metan, în vederea decuplării alimentării cu energie electrică a utilajelor de transport minier, a pornirii utilajelor miniere de control al rezistenței de izolație, de alarmare, etc.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Start typing and press Enter to search